№4 Конкурс прогнозів + розіграш 100 ecency points/No. 4 Forecasting contest + 100 ecency points draw

Конкурс для українців та дружніх до України націй. Простий та легкий із мінімальними затратами часу та уваги. Успіху!

Для участі потрібно залишити свій прогноз ціни криптовалюти HIVE/USDT у коментарях. Яка вона буде на момент закриття торгів у неділю, тобто свічки W1 за період 18.09-24.09.23. Прогнози приймаються із моменту публікації допису до 23.09 23:23 (UTC +3). Звірка буде проводитись за даними із криптобіржі Binance.


Хто отримає приз?

Прогноз найближчий нагороджується 1 HIVE. Точне вгадування цифра в цифру, подвоює приз. При рівній відстані двох прогнозів до ціни закриття, розділяється на 2. Приклад: А вказує 0.2888, Б 0.2886, а ціна закриття свічки W1 0.2887. Що дає по 0.5 для А і Б. Масимальне відхилення фінальної ціни від прогнозу може бути не більше 50 пунктів, якщо закриття відулось по 0.2880, а заявлено 0.2829 й немає інших варіантів то приз залишається в скарбниці на наступний раз, а 0.2830 дає змогу радіти.

Коментар із прогнозом має бути наступного формату:

В мене все добре
0.2888

В мене все добре – обов’язкова фраза для участі.
0.2888 – прогноз.


Увага

Коментарі, котрі містять прогноз який на 100% співпадає із вже доданим або не відповідають форматові зразка, тобто містять зайвий текст на приз не претендують, але беруть участь у розіграші. До вичерпання часу прийому прогнозів, іх можна редагувати.


Розіграш 100 Ecency points

Участь автоматична, при умові залишеного коментаря із прогнозом, котрий дає два шанси щось виграти, але без нього шансів нема (у цьому конкурсі). Кому пощастить ми дізнаємось після завершення тижня. Процедура проста і прозора. В порядку черги додавання, коментрям із прогнозами будуть присвоєні номера, фільрація за параметром “вік” (age).

Приклад присвоєння номерів:
Учасник А x.xxxx 11 годин тому – №4
Учасниця В x.xxxx 2 дні тому – №3
Учасник У Шо там як? 2 дні тому – не відповідає умовам, для цього є інший розіграш
Учасник Б x.xxxx 3 дні тому – №2
Учасниця Ю x.xxxx 6 днів тому – №1

Далі нам допоможуть ціни закриття тижневих свічок W1 за 18.09-24.09 по торгових парах HIVE/USDT та USDT/UAH за наступним принципом:

  1. Якщо до 10 учасників – остання цифра HIVE/USDT. Нуль означає 10.Наприклда це 0.2752 – значить буде ощасливлений містер Б. Якщо учаників буде менше ніж остання цифра, 5 при 0.3396, то перемагає найвіддаленіший прогноз. Що не заморочуватись із розрахунками.
  2. Якщо учасників від 10 до 20. Першу цифру надає HIVE/USDT, другу USDT/UAH.Нарикдал 0.2754 та 39.19, 4+9=13. Якщо число виходить більше ніж учасників, то знову додається, 1+3=4. Поки буде та, але потрібно покращити, може в когось є ідеї або доповнення?

EN


Contest: who can guess the price of HIVE at the end of the week?

A contest for Ukrainians and nations friendly to Ukraine. Simple and easy with minimal time and attention. Good luck!
To participate, you need to leave your forecast of the HIVE/USDT cryptocurrency price in the comments. What it will be at the close of trading on Sunday, i.e. the W1 candlestick for the period 18.09-24.09.23. Forecasts are accepted from the moment the post is published until 23.09 23:23 (UTC+3). The reconciliation will be based on data from the Binance crypto exchange.

Who will receive the prize?

The forecast closest to the closing price is awarded 1 HIVE. Accurate guessing figure for figure doubles. If the distance of two forecasts to the closing price is equal, divided by 2. Example: A predicts 0.2888, B 0.2886, and the closing price of the W1 candle is 0.2887. This gives 0.5 for A and B.

A comment with a forecast should be in the following format:

I'm fine
0.2888

I'm fine is a mandatory phrase for participation.
0.2888 is a prediction.


Attention!

Comments that contain a prediction that is 100% the same as the one already added or do not follow the sample format, i.e. contain extra text, are not eligible for a prize, but will be entered into the draw. You can edit your predictions until the deadline.


100 Ecency points draw

Participation is automatic, provided you leave a comment with a prediction that gives you two chances to win something, but without it, there is no chance (in this contest). We will find out who will be lucky after the end of the week.

The procedure is simple and transparent. Comments with predictions will be assigned numbers in the order they are added, filtered by age.

An example of assigning numbers:
Participant A x.xxxx 11 hours ago - #4
Participant B x.xxxx 2 days ago - #3
Participant C What's up? 2 days ago - I don't meet the conditions, there is another draw for this
Participant B x.xxxx 3 days ago - #2
Participant Y x.xxxx 6 days ago - #1

Next, we will use the closing prices of the weekly W1 candlesticks for 17.09-24.09 on the HIVE/USDT and USDT/UAH trading pairs according to the following principle:

  1. If there are up to 10 participants, the last digit of HIVE/USDT. Zero means 10. For example, it is 0.2752, which means that Mr. B will be happy. If there are fewer participants than the last digit, 5 at 0.3396, then the farthest forecast wins. Don't bother with calculations.
  2. If there are 10 to 20 participants. The first figure is provided by HIVE/USDT, the second by USDT/UAH. For example is 0.2754 and 39.19, 4+9=13. If the number is higher than the number of participants, it is added again, 1+3=4.

This is how it will be for now, but it needs to be improved, does anyone have any ideas or additions?


Результат за 11-17.09 2023

Ціна закриття HIVE/USDT 0.2870.
Вітаємо, 50 ecency points отримує @advokatus.
Дякуємо за участь @advokatus, @stranger27

Result for 11-17.09 2023

The closing price of HIVE/USDT is 0.2870.
Congratulations, the 50 ecency points prize goes to @advokatus.
Thank you for your participation @advokatus, @stranger270
0
0.000
5 comments
avatar

0,2955

0
0
0.000
avatar
(Edited)

;'

0
0
0.000
avatar

0.2955

0
0
0.000
avatar
(Edited)

Thank you for your participation. The correct format for this contest is a comment with a prediction:

I'm fine
0.2955

The period or comma between the numbers is not as important as the key phrase: "I'm fine."
Just edit the first comment. 🙂

0
0
0.000