Around The World: Challenge - #7/3

avatar


atw1.gif(Google translate from Czech)

Začíná nám doba výletů a dovolených. A co patří do výbavy cestovatelů a výletníků? Přece fotoaparát nebo aspoň mobilní telefon, který umí fotit (dnes snad už nikdo nemá „cihlu“ bez fotoaparátu :-) ).
The period of trips and vacations begins for us. And what belongs to the equipment of travelers and excursionists? After all, a camera or at least a mobile phone that can take pictures (today, perhaps, no one has a "brick" without a camera :-)).


Vítám vás u vyhlášení sedmého kola fotografické soutěže pro všechny uživatele Hive
Welcome to the announcement of the seventh round of the photo competition for all Hive users

𝓐𝓻𝓸𝓾𝓷𝓭 𝓣𝓱𝓮 𝓦𝓸𝓻𝓵𝓭Ať už se chystáte na dovolenou, či na výlet, nebo zůstanete doma, může se z každého z vás stát spolupracující fotoreportér pro naši „cestovní kancelář“ ATW.

Mnoho lidí ještě nemá vybráno místo na dovolenou a hledají inspiraci, kam si zajet odpočinout. Od toho by tu mělo být ATW.
Jen vy víte, kde je u vás něco zajímavého. Jen vy můžete referovat ostatním, co jste viděli na vaší dovolené.

Pokud nebudete zrovna uprostřed pouště, džungle, nebo na jednom ze zemských pólů, určitě dřive či později najdete místo, odkud můžete „poslat“ vaše fotografie pro ATW a stát se tak spolupracujícím fotoreportérem.

Kromě připojení na internet, budete potřebovat ještě znát pravidla spolupráce (soutěže).
Whether you are going on vacation, on a trip, or staying at home, each of you can become a cooperating photo reporter for our "travel agency" ATW.

Many people have not yet chosen a place to vacation and are looking for inspiration where to go to relax. From there, there should be ATW.
Only you know where something interesting is with you. Only you can report to others what you saw on your vacation.

If you are not in the middle of the desert, jungle, or at one of the earth's poles, sooner or later you will definitely find a place where you can "send" your photos to ATW and become a cooperating photo reporter.

In addition to the Internet connection, you will also need to know the rules of cooperation (competitions).

atw2.png
Rules.

 • use the #aroundtheworld tag only on a single competition photo article
 • iinsert the link to the article with the competition photo in the comments section of this article!
 • The competition photo must (!) be your own and have in the caption where it was taken
 • Only one photo from each competitor will be included in the competition
 • If your article contains more than one photo, please tag (eg "this is a contest photo") the photo you want to place in the contest
 • Only photos showing places in your area or places from your holiday have a chance to choose
  (kitchens or gardens are interesting but not for this competition)


Selection of winners.
I will ask you for active cooperation.
Your competition photos will be placed on the discord of the Czech community on a special channel #around-the-world-by-bucipuci on Saturday morning.
By connecting to the discord and inserting a "voting emoji" under the photo you selected, you will help me choose the winner. Before each "vote" I will determine how many "votes" you can give
I will evaluate the competition round on Sunday evening based on your votes under the competition photos

Note:
do not include links to competition photos in the #around-the-world-by-bucipuci channel! This channel will only be used for voting !!!Prizes for the winners.

First prize ... 1.5 HBD
Second prize ... 1 HBD
Third prize ... 0.6 HBD

If your contest photo is part of the daily report for ACTIFIT, I will add the following prices:

First prize ... 100 AFIT
Second prize ... 60 AFIT
Third prize ... 40 AFIT

I will appreciate everyone who participates in the competition.


Pravidla.

 • použít značku #aroundtheworld pouze na jediném článku se soutěžní fotografií
 • vložit odkaz na článek se soutěžní fotografií do sekce komentářů k tomuto článku!
 • soutěžní fotografie musí(!) být vaše vlastní a mít v popisku kde byla pořízena
 • do soutěže bude zařazena jen jedna fotografie od každého soutěžícího
 • pokud bude váš článek obsahovat více fotografií, označte slovy (např. „toto je fotografie do soutěže“) fotografii, kterou chcete umístit do soutěže
 • šanci na výběr mají jen fotografie zobrazující místa ve vašem okolí nebo místa z vaši dovolené
  (kuchyně nebo zahrádky jsou zajímavé ale ne pro tuto soutěž)


Výběr výherců.
Požádám vás o aktivní spolupráci.
Vaše soutěžní fotografie budou v sobotu dopoledne umístěny na discordu České komunity ve speciálním kanále #around-the-world-by-bucipuci
Připojením na diskord a vložením „hlasujícího emoji“ pod vámi vybranou fotografii mi pomůžete vybrat vítěze. Před každým „hlasováním“ určím, kolik můžete rozdat „hlasů“
Vyhodnocení soutěžního kola provedu v neděli večer na základě vašich hlasů pod soutěžními fotografiemi

Poznámka:
do kanálu #around-the-world-by-bucipuci nevkládejte odkazy na soutěžní fotografie! Tento kanál bude sloužit pouze pro hlasování!!!

Žádám tímto členy české komunity o aktivní účast na hlasování :-)

Ceny pro vítěze.

První cena ... 1.5 HBD
Druhé cena ... 1 HBD
Třetí cena ... 0.6 HBD

Pokud je vaše soutěžní fotografie součástí denního hlášení pro ACTIFIT, přidám ještě tyto ceny:

První cena ... 100 AFIT
Druhá cena ... 60 AFIT
Třetí cena ... 40 AFIT

Ocením každého, kdo se soutěže zúčastní.

atw2.png

Pokud jste dočetli až sem, tak vás musím pochválit. Pravidla znáte. Je na vás, jestli se jimi budete řídit. Upozorňuji však, že nedodržení pravidel je stejné, jako by jste se soutěže vůbec nezúčastnili.
If you have read this far, I must praise you. You know the rules. It's up to you to follow them. However, please note that non-compliance is the same as if you did not participate in the competition at all.


atw.png
logo for @tazi

created by @xlisto
linka.png
Česká a Slovenská komunita na Hive

atw2.png

Tradiční poznámka na závěr:
Toto kolo soutěže se uzavře 1.7.2022 ve 20:00 SEČ
Traditional note at the end:
This round of the competition will close on 07/01/2022 at 20:00 CET


0
0
0.000
22 comments
avatar

Thanks for travel around the world @bucipuci have a lovely weekend.

0
0
0.000
avatar

We will do this during the evaluation :-). I'm curious where the competition photos will take us :-)

Thanks for the repost and have a nice rest of the weekend

0
0
0.000
avatar

All destinations have significance in eye of beholder, it is in story about the reason that is interesting normally.

!LUV

0
0
0.000
avatar

Hi @bucipuci did a post for this at Wildside of Life one photo you said, very difficult perhaps you can change should you wish... 🙂

IMG_7635.JPG

0
0
0.000
avatar

Thank you for your link. I will enter the photo of your choice into the competition. It's really hard to choose an image from the series in your article :-)

0
0
0.000
avatar

Here is my first ever entry in this challenge :)

Hope you like it!

Link: https://peakd.com/hive-194913/@masterzarlyn28/around-the-world-challenge-city

IMG_20220618_202718.jpg

0
0
0.000
avatar

Thank you for your link. It will be an interesting diversification of the competition :-)

0
0
0.000