Around The World: Challenge - #37/2

avatar


atw1.gif(Google translate from Czech)

Tak, jako se pravidelně střídají dny v kalendáři, přichází skoro stejně pravidelně nové kolo soutěže.
Just as the days on the calendar alternate, a new round of competition comes almost as regularly.

Vítejte u vyhlášení třicátého sedmého kola fotografické soutěže pro všechny uživatele Hive
Welcome to the announcement of the thirty-seventh round of the photo competition for all Hive users

𝓐𝓻𝓸𝓾𝓷𝓭 𝓣𝓱𝓮 𝓦𝓸𝓻𝓵𝓭Ze setrvačnosti a z tradice stále píšu „kolem světa“, ale kromě sporadických fotografií od českých cestovatelů, se stále díváme na fotografie z Evropy.
Nestěžuji si. I v Evropě je mnoho zajímavých míst, která „objevuji“ díky vašim fotografiím :-).

Abych mohl i nadále objevovat nová místa, potřebuji vaši spolupráci. Nechci si prohlížet fotografie z internetu.
Zajímají mne obrázky z vašeho okolí. A o tom tato soutěž je. Pokud mi tedy chcete pomoci, přihlaste se do soutěže a nezapomeňte si prostudovat pravidla.
Out of inertia and tradition, I still write "around the world", but in addition to sporadic photos from Czech travelers, we still look at photos from Europe.
Do not complain. There are also many interesting places in Europe that I "discover" thanks to your photos :-).

In order to continue to discover new places, I need your cooperation. I don't want to view photos from the internet. I'm interested in pictures from your area. And that's what this competition is about.
So if you want to help me, enter the competition and don't forget to study the rules.


atw2.png
Rules.

 • use the #aroundtheworld tag only on a single competition photo article
 • iinsert the link to the article with the competition photo in the comments section of this article!
 • The competition photo must (!) be your own and have in the caption where it was taken
 • Only one photo from each competitor will be included in the competition
 • If your article contains more than one photo, please tag (eg "this is a contest photo") the photo you want to place in the contest
 • Only photos showing places in your area or places from your holiday have a chance to choose
  (kitchens or gardens are interesting but not for this competition)


Selection of winners.
I will ask you for active cooperation.
Your competition photos will be placed on the discord of the Czech community on a special channel #around-the-world-by-bucipuci on Saturday morning.
By connecting to the discord and inserting a "voting emoji" under the photo you selected, you will help me choose the winner. Before each "vote" I will determine how many "votes" you can give
I will evaluate the competition round on Sunday evening based on your votes under the competition photos

Note:
do not include links to competition photos in the #around-the-world-by-bucipuci channel! This channel will only be used for voting !!!Prizes for the winners.

First prize ... 1.5 HBD
Second prize ... 1 HBD
Third prize ... 0.6 HBD

If your contest photo is part of the daily report for ACTIFIT, I will add the following prices:

First prize ... 100 AFIT
Second prize ... 60 AFIT
Third prize ... 40 AFIT

I will appreciate everyone who participates in the competition.


Pravidla.

 • použít značku #aroundtheworld pouze na jediném článku se soutěžní fotografií
 • vložit odkaz na článek se soutěžní fotografií do sekce komentářů k tomuto článku!
 • soutěžní fotografie musí(!) být vaše vlastní a mít v popisku kde byla pořízena
 • do soutěže bude zařazena jen jedna fotografie od každého soutěžícího
 • pokud bude váš článek obsahovat více fotografií, označte slovy (např. „toto je fotografie do soutěže“) fotografii, kterou chcete umístit do soutěže
 • šanci na výběr mají jen fotografie zobrazující místa ve vašem okolí nebo místa z vaši dovolené
  (kuchyně nebo zahrádky jsou zajímavé ale ne pro tuto soutěž)


Výběr výherců.
Požádám vás o aktivní spolupráci.
Vaše soutěžní fotografie budou v sobotu dopoledne umístěny na diskordu České komunity ve speciálním kanále #around-the-world-by-bucipuci
Připojením na diskord a vložením „hlasujícího emoji“ pod vámi vybranou fotografii mi pomůžete vybrat vítěze. Před každým „hlasováním“ určím, kolik můžete rozdat „hlasů“
Vyhodnocení soutěžního kola provedu v neděli večer na základě vašich hlasů pod soutěžními fotografiemi

Poznámka:
do kanálu #around-the-world-by-bucipuci nevkládejte odkazy na soutěžní fotografie! Tento kanál bude sloužit pouze pro hlasování!!!

Žádám tímto členy české komunity o aktivní účast na hlasování :-)


Ceny pro vítěze.

První cena ... 1.5 HBD
Druhé cena ... 1 HBD
Třetí cena ... 0.6 HBD

Pokud je vaše soutěžní fotografie součástí denního hlášení pro ACTIFIT, přidám ještě tyto ceny:

První cena ... 100 AFIT
Druhá cena ... 60 AFIT
Třetí cena ... 40 AFIT

Ocením každého, kdo se soutěže zúčastní.


atw.png

Pokud jste dočetli až sem, tak vás musím pochválit. Pravidla znáte. Je na vás, jestli se jimi budete řídit. Upozorňuji však, že nedodržení pravidel je stejné, jako by jste se soutěže vůbec nezúčastnili.
If you have read this far, I must praise you. You know the rules. It's up to you to follow them. However, please note that non-compliance is the same as if you did not participate in the competition at all.


atw.png
logo for @tazi

created by @xlisto
linka.png
Česká komunita na Hive

atw2.png

Tradiční poznámka na závěr:
Toto kolo soutěže se uzavře 28.1.2022 ve 20:00 SEČ
Traditional note at the end:
This round of the competition will close on 01/28/2022 at 20:00 CET


0
0
0.000
17 comments
avatar

Hi @bucipuci . Here is the link to my picture of London Gatwick Airport.
London Gatwick Airport
Normally my step count would be much higher on a work ... https://peakd.com/hive-193552/@davidthompson57/actifit-davidthompson57-20220122t200303235z
Keep up the good work!

0
0
0.000
avatar

My entry for this week's contest is from this post - photo nr 2.

Owl's pass in summer and winter

It shows Owl's Pass at Mt Śnieżka (Sněžka), more or less the same spot. Left-hand side is on 4 June 2021, right-hand side photo was taken on 7 January 2022.

0
0
0.000
avatar

Ahojky, mám tu fotečku z dovolené tak snad se bude líbit.
https://hive.blog/hive-153349/@sione/toz-zkusim-dalsi-challenge

0
0
0.000
avatar

Thank you for your witness vote!
Have a !BEER on me!
To Opt-Out of my witness beer program just comment !STOP below

0
0
0.000
avatar

Thank you for your witness vote!
Have a !BEER on me!
To Opt-Out of my witness beer program just comment !STOP below

0
0
0.000