Around The World: Challenge - #30/3

avatar
(Edited)


atw1.gif(Google translate from Czech)

Co děláváte takhle v pátek večer? Máte nějakou pravidelnou činnost? Pokud ano, tak doufám, že tam patří i čtení výzvy k dalšímu kolu soutěže :-).
What are you doing on a Friday night like this? Do you have any regular activities? If so, I hope that includes reading the invitation to the next round of the competition :-).


Vítám vás u vyhlášení třicátého kola fotografické soutěže pro všechny uživatele Hive
Welcome to the announcement of the thirtieth round of the photo contest for all Hive users

𝓐𝓻𝓸𝓾𝓷𝓭 𝓣𝓱𝓮 𝓦𝓸𝓻𝓵𝓭Tak tedy. Jako každý pátek vás vyzývám k účasti na soutěži a zároveň na přípravě příštího nedělního výletu s ATW.
Bez vašich soutěžních fotografií by totiž žádný výlet nebyl. Můžeme cestovat jen tam, kam nás někdo pozve.

Udělejte fotografii zajímavého místa z vašeho okolí nebo dovolené (výletu). Ve vašem původním článku můžete přidat i nějaké informace o daném místě. Všechny soutěžní fotografie a vaše články tak „vytvoří“ unikátní cestovní katalog, který nemá žádná cestovní kancelář. To je, díky vám, vyhrazeno pouze pro ATW :-).
So. Like every Friday, I invite you to participate in the competition and at the same time prepare for the next Sunday trip with ATW.
Without your competition photos, there would be no trip. We can only travel where someone invites us.

Take a photo of an interesting place in your neighborhood or a vacation (trip). You can also add some information about the place in your original article. All the competition photos and your articles will thus "create" a unique travel catalog that no other travel agency has. This is, thanks to you, reserved for ATW only :-).

atw2.png
Rules.

 • use the #aroundtheworld tag only on a single competition photo article
 • iinsert the link to the article with the competition photo in the comments section of this article!
 • The competition photo must (!) be your own and have in the caption where it was taken
 • Only one photo from each competitor will be included in the competition
 • If your article contains more than one photo, please tag (eg "this is a contest photo") the photo you want to place in the contest
 • Only photos showing places in your area or places from your holiday have a chance to choose
  (kitchens or gardens are interesting but not for this competition)


Selection of winners.
I will ask you for active cooperation.
Your competition photos will be placed on the discord of the Czech community on a special channel #around-the-world-by-bucipuci on Saturday morning.
By connecting to the discord and inserting a "voting emoji" under the photo you selected, you will help me choose the winner. Before each "vote" I will determine how many "votes" you can give
I will evaluate the competition round on Sunday evening based on your votes under the competition photos

Note:
do not include links to competition photos in the #around-the-world-by-bucipuci channel! This channel will only be used for voting !!!Prizes for the winners.

First prize ... 1.5 HBD
Second prize ... 1 HBD
Third prize ... 0.6 HBD

If your contest photo is part of the daily report for ACTIFIT, I will add the following prices:

First prize ... 100 AFIT
Second prize ... 60 AFIT
Third prize ... 40 AFIT

I will appreciate everyone who participates in the competition.


Pravidla.

 • použít značku #aroundtheworld pouze na jediném článku se soutěžní fotografií
 • vložit odkaz na článek se soutěžní fotografií do sekce komentářů k tomuto článku!
 • soutěžní fotografie musí(!) být vaše vlastní a mít v popisku kde byla pořízena
 • do soutěže bude zařazena jen jedna fotografie od každého soutěžícího
 • pokud bude váš článek obsahovat více fotografií, označte slovy (např. „toto je fotografie do soutěže“) fotografii, kterou chcete umístit do soutěže
 • šanci na výběr mají jen fotografie zobrazující místa ve vašem okolí nebo místa z vaši dovolené
  (kuchyně nebo zahrádky jsou zajímavé ale ne pro tuto soutěž)


Výběr výherců.
Požádám vás o aktivní spolupráci.
Vaše soutěžní fotografie budou v sobotu dopoledne umístěny na discordu České komunity ve speciálním kanále #around-the-world-by-bucipuci
Připojením na diskord a vložením „hlasujícího emoji“ pod vámi vybranou fotografii mi pomůžete vybrat vítěze. Před každým „hlasováním“ určím, kolik můžete rozdat „hlasů“
Vyhodnocení soutěžního kola provedu v neděli večer na základě vašich hlasů pod soutěžními fotografiemi

Poznámka:
do kanálu #around-the-world-by-bucipuci nevkládejte odkazy na soutěžní fotografie! Tento kanál bude sloužit pouze pro hlasování!!!

Žádám tímto členy české komunity o aktivní účast na hlasování :-)


Ceny pro vítěze.

První cena ... 1.5 HBD
Druhé cena ... 1 HBD
Třetí cena ... 0.6 HBD

Pokud je vaše soutěžní fotografie součástí denního hlášení pro ACTIFIT, přidám ještě tyto ceny:

První cena ... 100 AFIT
Druhá cena ... 60 AFIT
Třetí cena ... 40 AFIT

Ocením každého, kdo se soutěže zúčastní.


Pokud jste dočetli až sem, tak vás musím pochválit. Pravidla znáte. Je na vás, jestli se jimi budete řídit. Upozorňuji však, že nedodržení pravidel je stejné, jako by jste se soutěže vůbec nezúčastnili.
If you have read this far, I must praise you. You know the rules. It's up to you to follow them. However, please note that non-compliance is the same as if you did not participate in the competition at all.


atw.png
logo for @tazi created by @xlisto

linka.png
logo for the Czech and Slovak community on Hive created by
@pavelsku
atw2.png

Tradiční poznámka na závěr:
Toto kolo soutěže se uzavře 9.12.2022 ve 20:00 SEČ
Traditional note at the end:
This round of the competition will close on 2022/12/09 at 20:00 CET


0
0
0.000
29 comments
avatar

Excellent post my friend, greetings!

0
0
0.000
avatar

:-)
It repeats every week on Friday :-). Maybe it will inspire you to participate in the competition :-)

0
0
0.000
avatar

time for some winter entry ;-)

A see of clouds and mountain peaks of Insular Beskid, Poland

from my yesterday's @actifit update

0
0
0.000
avatar

I was waiting for the first person to sign up with a winter photo :-)
Thanks for the link.

0
0
0.000
avatar

The link to your Discord channel doesn't allow me to enter.

0
0
0.000
avatar

I forgot to "exchange" the invitation. It should work now :-).
However, I would like to point out that the next vote will not be available until December 10

0
0
0.000