Around The World: Challenge - #28/3

avatar


atw1.gif(Google translate from Czech)

Když tak sleduji vaše soutěžní fotografie, dostává se mi do mysli jedna myšlenka. Možná je nereálná, ale je lákavá.
As I look at your competition photos, one thought comes to my mind. It may be unrealistic, but it is tempting.


Vítám vás u vyhlášení dvacátého osmého kola fotografické soutěže pro všechny uživatele Hive
Welcome to the announcement of the twenty-eighth round of the photo contest for all Hive users

𝓐𝓻𝓸𝓾𝓷𝓭 𝓣𝓱𝓮 𝓦𝓸𝓻𝓵𝓭Jednoho dne by mohla vzniknout síť základen ATW. Tyto základny by byly schopné poskytnout informace o daném regionu a možná také nabídnout možnost ubytování pro cestující uživatel Hive.

Smělý sen? Možná.
Zatím zůstávám „na zemi“ a do oblak jen pošilhávám :-). Zatím si vystačím s fotografickými pozvánkami na nedělní výlet s ATW.

A k pořádání výletu potřebuji vás a vaše pozvánky.
Pozvánku vytvoříte snadno. Uděláte fotografii zajímavého místa ve vašem okolí nebo z výletu (dovolené) a přihlásíte ji do soutěže.
Tak směle do toho a nezapomeňte na pravidla pro účast na soutěži :-)
One day there could be a network of ATW bases. These bases would be able to provide information about the region and possibly also offer accommodation for the traveling Hive user.

A bold dream? Maybe.
For now, I stay "on the ground" and just stare at the clouds :-). For now, I'll make do with the photo invitations for the Sunday outing with ATW.

And to organize the trip, I need you and your invitations.
You can easily create an invitation. You take a photo of an interesting place in your neighborhood or from a trip (vacation) and submit it to the competition.
So go ahead and don't forget the rules for participating in the competition :-)

atw2.png
Rules.

 • use the #aroundtheworld tag only on a single competition photo article
 • iinsert the link to the article with the competition photo in the comments section of this article!
 • The competition photo must (!) be your own and have in the caption where it was taken
 • Only one photo from each competitor will be included in the competition
 • If your article contains more than one photo, please tag (eg "this is a contest photo") the photo you want to place in the contest
 • Only photos showing places in your area or places from your holiday have a chance to choose
  (kitchens or gardens are interesting but not for this competition)


Selection of winners.
I will ask you for active cooperation.
Your competition photos will be placed on the discord of the Czech community on a special channel #around-the-world-by-bucipuci on Saturday morning.
By connecting to the discord and inserting a "voting emoji" under the photo you selected, you will help me choose the winner. Before each "vote" I will determine how many "votes" you can give
I will evaluate the competition round on Sunday evening based on your votes under the competition photos

Note:
do not include links to competition photos in the #around-the-world-by-bucipuci channel! This channel will only be used for voting !!!Prizes for the winners.

First prize ... 1.5 HBD
Second prize ... 1 HBD
Third prize ... 0.6 HBD

If your contest photo is part of the daily report for ACTIFIT, I will add the following prices:

First prize ... 100 AFIT
Second prize ... 60 AFIT
Third prize ... 40 AFIT

I will appreciate everyone who participates in the competition.


Pravidla.

 • použít značku #aroundtheworld pouze na jediném článku se soutěžní fotografií
 • vložit odkaz na článek se soutěžní fotografií do sekce komentářů k tomuto článku!
 • soutěžní fotografie musí(!) být vaše vlastní a mít v popisku kde byla pořízena
 • do soutěže bude zařazena jen jedna fotografie od každého soutěžícího
 • pokud bude váš článek obsahovat více fotografií, označte slovy (např. „toto je fotografie do soutěže“) fotografii, kterou chcete umístit do soutěže
 • šanci na výběr mají jen fotografie zobrazující místa ve vašem okolí nebo místa z vaši dovolené
  (kuchyně nebo zahrádky jsou zajímavé ale ne pro tuto soutěž)


Výběr výherců.
Požádám vás o aktivní spolupráci.
Vaše soutěžní fotografie budou v sobotu dopoledne umístěny na discordu České komunity ve speciálním kanále #around-the-world-by-bucipuci
Připojením na diskord a vložením „hlasujícího emoji“ pod vámi vybranou fotografii mi pomůžete vybrat vítěze. Před každým „hlasováním“ určím, kolik můžete rozdat „hlasů“
Vyhodnocení soutěžního kola provedu v neděli večer na základě vašich hlasů pod soutěžními fotografiemi

Poznámka:
do kanálu #around-the-world-by-bucipuci nevkládejte odkazy na soutěžní fotografie! Tento kanál bude sloužit pouze pro hlasování!!!

Žádám tímto členy české komunity o aktivní účast na hlasování :-)


Ceny pro vítěze.

První cena ... 1.5 HBD
Druhé cena ... 1 HBD
Třetí cena ... 0.6 HBD

Pokud je vaše soutěžní fotografie součástí denního hlášení pro ACTIFIT, přidám ještě tyto ceny:

První cena ... 100 AFIT
Druhá cena ... 60 AFIT
Třetí cena ... 40 AFIT

Ocením každého, kdo se soutěže zúčastní.Pokud jste dočetli až sem, tak vás musím pochválit. Pravidla znáte. Je na vás, jestli se jimi budete řídit. Upozorňuji však, že nedodržení pravidel je stejné, jako by jste se soutěže vůbec nezúčastnili.
If you have read this far, I must praise you. You know the rules. It's up to you to follow them. However, please note that non-compliance is the same as if you did not participate in the competition at all.


atw.png
logo for @tazi created by @xlisto

linka.png
logo for the Czech and Slovak community on Hive
created by @pavelsku
atw2.png

Tradiční poznámka na závěr:
Toto kolo soutěže se uzavře 25.11.2022 ve 20:00 SEČ
Traditional note at the end:
This round of the competition will close on 2022/11/25 at 20:00 CET


0
0
0.000
16 comments
avatar

https://ecency.com/hive-193552/@new.things/actifit-new-things-20221119t080108287z
My entry into this weeks Challenge, I hope everyone is having a good weekend.
!ALIVE

0
0
0.000
avatar

Your photo "warmed up". We already have snow in the Czech Republic, so the weekend is really cold :-)
Thanks for the link.

0
0
0.000
avatar

My entry is from Kraków, Poland. Full story (in Polish) and more pics via my Truvvl Blog here

Bernatka foot bridge over Wisła river in Kraków, Poland

0
0
0.000
avatar

"Bridge of artists" :-). I've already seen some photos from this place :-)
Thanks for the link.

0
0
0.000
avatar

Tak tedy (drumroll) přicházím s fotkou z Bosny, z krásného místa s vodopádem, který se jmenuje Skakavac ;)

IMG_4761 (1).JPG

https://liketu.com/@itsmikyhere/skakavac-waterfall

0
0
0.000
avatar

Tenhle vodopád už jsi někdy poslední dobou ukazovala, že?
Díky za odkaz.

0
0
0.000
avatar

jednou už byl v blogu na PeakD. Většinou ale ten jeden velký blog ještě rozkouskuji na jednotlivá místa a z nich přidám více fotek, které do blogu nevlezly :)

0
0
0.000