Around The World: Challenge - #26/3

avatar


atw1.gif(Google translate from Czech)

Jestli dobře počítám, tak toto soutěžní kolo nám ukončí první polovinu třetího ročníku soutěže. Je to tedy sto třicáté kolo soutěže od jejího vzniku.
If I count correctly, this competition round will end the first half of the third year of the competition. It is therefore the one hundred and thirtieth round of the competition since its inception.


Vítejte u vyhlášení dvacátého šestého kola fotografické soutěže pro všechny uživatele Hive
Welcome to the announcement of the twenty-sixth round of the photo contest for all Hive users

𝓐𝓻𝓸𝓾𝓷𝓭 𝓣𝓱𝓮 𝓦𝓸𝓻𝓵𝓭Když jsem tuto soutěž „rozjížděl“, doufal jsem, že uvidím mnoho zajímavých míst z celého světa.
Povedlo se :-). Díky vašim soutěžním fotografiím jsem poznal velký kus Evropy, viděl několik míst ze střední Ameriky, podíval se do Ohňové země, „přespal“ v Namibijské poušti, „surfoval“ na východním pobřeží Austrálie a také si prohlédl zajímavá místa v Thajsku.

Pokusím se spočítat, kolik fotografií touto soutěží do dnešního dne prošlo.
Pokud vezmu průměr pět fotografií na jedno soutěžní kolo, tak je to minimálně 650 fotografií. To je úctyhodné číslo.
When I "launched" this competition, I hoped to see many interesting places from all over the world.
Succeeded :-). Thanks to your competition photos, I got to know a large part of Europe, saw several places from Central America, visited Tierra del Fuego, "slept" in the Namibian desert, "surfed" on the east coast of Australia, and also visited interesting places in Thailand.

I will try to count how many photos have passed this contest to date.
If I take an average of five photos per competition round, that's at least 650 photos. That's a respectable number.

Děkuji tímto všem, kdo se kdy soutěže zúčastnili.
Thank you to everyone who ever participated in the contest.
atw2.png

Tak to byl kousek historie. Pojďme však spolu tvořit budoucnost soutěže!
Zvu vás ke spolupráci na tvorbě již pravidelných nedělních výletů s ATW!

Udělejte fotografii zajímavého místa z vašeho okolí nebo z výletu (dovolené) a přihlaste ji do soutěže. Vytvoříte tak, pro mne a pro mnoho jiných uživatelů Hive, pozvánku na výlet s ATW.
So that was a piece of history. But let's create the future of the competition together!
I invite you to cooperate in the creation of already regular Sunday trips with ATW!

Take a photo of an interesting place in your neighborhood or from a trip (vacation) and submit it to the competition. This will create an invitation for me and many other Hive users to go on a trip with ATW.

atw2.png
Rules.

 • use the #aroundtheworld tag only on a single competition photo article
 • iinsert the link to the article with the competition photo in the comments section of this article!
 • The competition photo must (!) be your own and have in the caption where it was taken
 • Only one photo from each competitor will be included in the competition
 • If your article contains more than one photo, please tag (eg "this is a contest photo") the photo you want to place in the contest
 • Only photos showing places in your area or places from your holiday have a chance to choose
  (kitchens or gardens are interesting but not for this competition)


Selection of winners.
I will ask you for active cooperation.
Your competition photos will be placed on the discord of the Czech community on a special channel #around-the-world-by-bucipuci on Saturday morning.
By connecting to the discord and inserting a "voting emoji" under the photo you selected, you will help me choose the winner. Before each "vote" I will determine how many "votes" you can give
I will evaluate the competition round on Sunday evening based on your votes under the competition photos

Note:
do not include links to competition photos in the #around-the-world-by-bucipuci channel! This channel will only be used for voting !!!Prizes for the winners.

First prize ... 1.5 HBD
Second prize ... 1 HBD
Third prize ... 0.6 HBD

If your contest photo is part of the daily report for ACTIFIT, I will add the following prices:

First prize ... 100 AFIT
Second prize ... 60 AFIT
Third prize ... 40 AFIT

I will appreciate everyone who participates in the competition.


Pravidla.

 • použít značku #aroundtheworld pouze na jediném článku se soutěžní fotografií
 • vložit odkaz na článek se soutěžní fotografií do sekce komentářů k tomuto článku!
 • soutěžní fotografie musí(!) být vaše vlastní a mít v popisku kde byla pořízena
 • do soutěže bude zařazena jen jedna fotografie od každého soutěžícího
 • pokud bude váš článek obsahovat více fotografií, označte slovy (např. „toto je fotografie do soutěže“) fotografii, kterou chcete umístit do soutěže
 • šanci na výběr mají jen fotografie zobrazující místa ve vašem okolí nebo místa z vaši dovolené
  (kuchyně nebo zahrádky jsou zajímavé ale ne pro tuto soutěž)


Výběr výherců.
Požádám vás o aktivní spolupráci.
Vaše soutěžní fotografie budou v sobotu dopoledne umístěny na discordu České komunity ve speciálním kanále #around-the-world-by-bucipuci
Připojením na diskord a vložením „hlasujícího emoji“ pod vámi vybranou fotografii mi pomůžete vybrat vítěze. Před každým „hlasováním“ určím, kolik můžete rozdat „hlasů“
Vyhodnocení soutěžního kola provedu v neděli večer na základě vašich hlasů pod soutěžními fotografiemi

Poznámka:
do kanálu #around-the-world-by-bucipuci nevkládejte odkazy na soutěžní fotografie! Tento kanál bude sloužit pouze pro hlasování!!!

Žádám tímto členy české komunity o aktivní účast na hlasování :-)


Ceny pro vítěze.

První cena ... 1.5 HBD
Druhé cena ... 1 HBD
Třetí cena ... 0.6 HBD

Pokud je vaše soutěžní fotografie součástí denního hlášení pro ACTIFIT, přidám ještě tyto ceny:

První cena ... 100 AFIT
Druhá cena ... 60 AFIT
Třetí cena ... 40 AFIT

Ocením každého, kdo se soutěže zúčastní.

atw2.png

Pokud jste dočetli až sem, tak vás musím pochválit. Pravidla znáte. Je na vás, jestli se jimi budete řídit. Upozorňuji však, že nedodržení pravidel je stejné, jako by jste se soutěže vůbec nezúčastnili.
If you have read this far, I must praise you. You know the rules. It's up to you to follow them. However, please note that non-compliance is the same as if you did not participate in the competition at all.


atw.png
logo for @tazi
created by @xlisto
linka.png
logo for the Czech and Slovak community on Hive
created by @pavelsku
atw2.png

Tradiční poznámka na závěr:
Toto kolo soutěže se uzavře 11.11.2022 ve 20:00 SEČ
Traditional note at the end:
This round of the competition will close on 2022/11/11 at 20:00 CET


0
0
0.000
22 comments
avatar

Stotřicáté kolo? To jsem si ani neuvědomil, že jsou naše soutěže skoro stejně staré, já mám aktuálně otevřené 142. kolo té mojí :) Co se účasti týče, teď budu hrubým odhadem asi někde kolem tisícovky soutěžních fotek. No, pěkně se nám to uchytilo, gratuluju ;)

0
0
0.000
avatar

Dva a půl roku uteklo jak voda :-)
Tak ať nám to pořádně "šlape" :-)

0
0
0.000
avatar
0
0
0.000
avatar

From the looks of it, you can meet a great competition shot on the beaches :-)
Thanks for the link.

0
0
0.000