Around The World: Challenge - #2/4

avatar


atw1.gif(Google translate from Czech)

Už jste někdy riskovali při „honbě“ za dobrou fotografii?
Věřte tomu, že žádná fotografie nestojí za újmu na zdraví. Do této soutěže vám stačí „obyčejná“ fotografie, pro kterou nemusíte nic riskovat.
Have you ever taken a risk in the "hunt" for a good photo?
Believe me, no photo is worth the injury. All you need to enter this competition is an "ordinary" photo for which you don't have to risk anything.


Vítejte u vyhlášení druhého kola fotografické soutěže pro všechny uživatele Hive
Welcome to the announcement of the second round of the photo contest for all Hive users<

𝓐𝓻𝓸𝓾𝓷𝓭 𝓣𝓱𝓮 𝓦𝓸𝓻𝓵𝓭Stačí jen si zajít na procházku po okolí nebo na nějaký výlet a cestou fotit. Jediným rizikem je možnost, že zapomenete přihlásit fotografii zajímavého místa do soutěže :-).
Nestane se nic tragického. Jen budeme mít na nedělním výletě s ATW o nějakou zastávku méně.

Ať už budete chtít soutěžit nebo si fotíte jen tak pro sebe, přeji vám skvělé záběry.
Just go for a walk around the neighborhood or on a trip and take pictures along the way. The only risk is the possibility that you forget to submit a photo of an interesting place to the competition :-).
Nothing tragic will happen. We'll just have one less stop on our Sunday trip with ATW.

Whether you want to compete or just take photos for yourself, I wish you great shots.

atw2.png
Rules.

 • use the #aroundtheworld tag only on a single competition photo article
 • iinsert the link to the article with the competition photo in the comments section of this article!
 • The competition photo must (!) be your own and have in the caption where it was taken
 • Only one photo from each competitor will be included in the competition
 • If your article contains more than one photo, please tag (eg "this is a contest photo") the photo you want to place in the contest
 • Only photos showing places in your area or places from your holiday have a chance to choose
  (kitchens or gardens are interesting but not for this competition)


Selection of winners.
I will ask you for active cooperation.
Your competition photos will be placed on the discord of the Czech community on a special channel #around-the-world-by-bucipuci on Saturday morning.
By connecting to the discord and inserting a "voting emoji" under the photo you selected, you will help me choose the winner. Before each "vote" I will determine how many "votes" you can give
I will evaluate the competition round on Sunday evening based on your votes under the competition photos

Note:
do not include links to competition photos in the #around-the-world-by-bucipuci channel! This channel will only be used for voting !!!Prizes for the winners.

First prize ... 1.5 HBD
Second prize ... 1 HBD
Third prize ... 0.6 HBD

If your contest photo is part of the daily report for ACTIFIT, I will add the following prices:

First prize ... 100 AFIT
Second prize ... 60 AFIT
Third prize ... 40 AFIT

I will appreciate everyone who participates in the competition.


Pravidla.

 • použít značku #aroundtheworld pouze na jediném článku se soutěžní fotografií
 • vložit odkaz na článek se soutěžní fotografií do sekce komentářů k tomuto článku!
 • soutěžní fotografie musí(!) být vaše vlastní a mít v popisku kde byla pořízena
 • do soutěže bude zařazena jen jedna fotografie od každého soutěžícího
 • pokud bude váš článek obsahovat více fotografií, označte slovy (např. „toto je fotografie do soutěže“) fotografii, kterou chcete umístit do soutěže
 • šanci na výběr mají jen fotografie zobrazující místa ve vašem okolí nebo místa z vaši dovolené
  (kuchyně nebo zahrádky jsou zajímavé ale ne pro tuto soutěž)


Výběr výherců.
Požádám vás o aktivní spolupráci.
Vaše soutěžní fotografie budou v sobotu dopoledne umístěny na discordu České komunity ve speciálním kanále #around-the-world-by-bucipuci
Připojením na diskord a vložením „hlasujícího emoji“ pod vámi vybranou fotografii mi pomůžete vybrat vítěze. Před každým „hlasováním“ určím, kolik můžete rozdat „hlasů“
Vyhodnocení soutěžního kola provedu v neděli večer na základě vašich hlasů pod soutěžními fotografiemi

Poznámka:
do kanálu #around-the-world-by-bucipuci nevkládejte odkazy na soutěžní fotografie! Tento kanál bude sloužit pouze pro hlasování!!!

Žádám tímto členy české komunity o aktivní účast na hlasování :-)


Ceny pro vítěze.

První cena ... 1.5 HBD
Druhé cena ... 1 HBD
Třetí cena ... 0.6 HBD

Pokud je vaše soutěžní fotografie součástí denního hlášení pro ACTIFIT, přidám ještě tyto ceny:

První cena ... 100 AFIT
Druhá cena ... 60 AFIT
Třetí cena ... 40 AFIT

Ocením každého, kdo se soutěže zúčastní.Pokud jste dočetli až sem, tak vás musím pochválit. Pravidla znáte. Je na vás, jestli se jimi budete řídit. Upozorňuji však, že nedodržení pravidel je stejné, jako by jste se soutěže vůbec nezúčastnili.
If you have read this far, I must praise you. You know the rules. It's up to you to follow them. However, please note that non-compliance is the same as if you did not participate in the competition at all.


atw.png
logo for @tazi created by @xlisto

linka.png
 logo for the Czech and Slovak community on Hive created by
@pavelsku
atw2.png

Tradiční poznámka na závěr:
Toto kolo soutěže se uzavře 26.5.2023 ve 20:00 SEČ
Traditional note at the end:
This round of the competition will close on 2023/05/26 at 20:00 CET


0
0
0.000
33 comments
avatar
avatar

A flaška Tramínu nikde :-)
Díky za odkaz

0
0
0.000
avatar

Červený tramín tam byly dva - jeden klasický a jeden perlivý. Ten klasický byl lepší :)

0
0
0.000
avatar

Bublinky tak jedině v Magnezii. A červené taky moc nemusím.

0
0
0.000
avatar
(Edited)

Známý chyták: červený tramín je bílé víno 😉😉😉

0
0
0.000
avatar

Vínu rozumím asi jako koza petrželi. Vím, že se to dá občas pít :-)

0
0
0.000
avatar

Hello World and @bucipuci

On Saturday and yesterday I hiked in Beskid Śląski mountains. It's probably the most tourist-adapted range in Poland - mountain hotels or cabins every 5km or so, a dense network of trails and easy to get there with train/bus. Yet I know places where one can count individual hikers rather than meeting crowds and from where it looks like no civilization is around. One of these is a beautiful montane meadow called Hala Jaworowa. From there, I took a photo of the range that makes the border between Czechia and Poland. The photo is framed by two prominent mountains - Wielka Czantoria / Velká Čantoryje on the right and Stożek Wielki / Velký Stožek on the left.

Beskidy Mts range along CZ/PL border, viewed from Hala Jaworowa. The highest mt on the right is Wielka Czantoria / Velká Čantoryje

0
0
0.000
avatar

You forgot the link, but I already found it :-).

0
0
0.000
avatar
0
0
0.000
avatar

An invitation from Australia is always a pleasure :-)
Thanks for the link.

0
0
0.000
avatar

Hello people at @bucipuci

ThisIsMyPost

•Art&Travel

0
0
0.000
avatar

Hello.
Unfortunately, I cannot include your photos in the #aroundtheworld competition.
I wrote you some notes directly in the comment on your article.

0
0
0.000
avatar

Ohh bro i'm SO sorry, I misunderstood the point.

Thanks for explain, i be more carefull next time or just make a new post if i had time.

0
0
0.000
avatar

It's alright.
If you have a photo from an interesting place in your country, I'd love to see it in our contest :-)

0
0
0.000
avatar

Tak než na to zase zapomenu, prosím o zařazení kokořínského podhradí:

0
0
0.000
avatar

Ta jedna skála vypadá jako hlava zbrojnoše :-)
Díky za odkaz.

0
0
0.000
avatar
avatar

Very interesting place. Even from the photos, I can feel the amazing energy of the waterfall and its surroundings.
!LUV
using #aroundtheworld

0
0
0.000
avatar

The place is amazing, surprisingly untouched even though there are a lot of visitors..❤️

Thank you 🌸

0
0
0.000