ပါးကွက်ကြားလေးနဲ့ မြန်မာမလေး #myanmar #hivelist #photography #proofofb ...

avatar

ပါးကွက်ကြားလေးနဲ့ မြန်မာမလေး
#myanmar #hivelist #photography #proofofbrain #photo #creativecoin #traditional #beautiful #neoxian #archon


Posted via D.Buzz0
0
0.000
9 comments
avatar

ချစ်စရာ အပြုံးလေးနဲ့

0
0
0.000
avatar

ကျနော့်တူမလေး

0
0
0.000
avatar

ချစ်စရာလေး
ကြည့်စမ်း။
!PIZZA
!LOLZ

0
0
0.000
avatar

I need to figure out the best treatment for my narcolepsy.
My doctor told me to sleep on it.

@nweoomon, I sent you an $LOLZ on behalf of @htwegyi
Use the !LOL or !LOLZ command to share a joke and an $LOLZ. (1/6)

0
0
0.000
avatar

သူ့အဒေါ်တူလို့ပါ

0
0
0.000