Around The World: Challenge - #8/3

avatar


atw1.gif(Google translate from Czech)

Prázdniny. Pro někoho doba lenošení u vody, pro jiného doba zvýšeného cestování. A také doba, kdy lidé pořizují nejvíc fotografií :-)
Holidays. For some it's a time of lounging by the water, for others a time of increased travel. And also the time when people take the most photos :-)


Vítám vás u vyhlášení osmého kola fotografické soutěže pro všechny uživatele Hive
Welcome to the announcement of the eighth round of the photo contest for all Hive users

𝓐𝓻𝓸𝓾𝓷𝓭 𝓣𝓱𝓮 𝓦𝓸𝓻𝓵𝓭A právě na tyto fotografie jsem zvědavý. Samozřejmě po vás nechci rodinné fotografie. Ty patří do vašeho archivu. Zajímají mne však místa, která jste navštívili nebo se chystáte je navštívit.

Staňte se fotoreportéry. Neslibuji horentní sumy za zaslané fotografie, ale i drobná částka dovede potěšit :-). Zvlášť když přijde za něco, co děláte skoro běžně a jen tak pro sebe, bez očekávané odměny.

Takže. Prázdninám, dovoleným a výletům zdar! A nezapomeňte posílat fotky do soutěže!
A taky si nezapomeňte přečíst pravidla :-)
And it's these photos that I'm curious about. Of course I don't want family photos after you. These belong in your archive. However, I am interested in the places you have visited or are planning to visit.

Become a photojournalist. I don't promise huge sums for sent photos, but even a small amount can please :-). Especially when it comes for something you do almost routinely and just for yourself, with no expected reward.

So. Happy holidays, vacations and trips! And don't forget to send photos to the contest!
And also don't forget to read the rules :-)


atw.png
Rules.

 • use the #aroundtheworld tag only on a single competition photo article
 • iinsert the link to the article with the competition photo in the comments section of this article!
 • The competition photo must (!) be your own and have in the caption where it was taken
 • Only one photo from each competitor will be included in the competition
 • If your article contains more than one photo, please tag (eg "this is a contest photo") the photo you want to place in the contest
 • Only photos showing places in your area or places from your holiday have a chance to choose
  (kitchens or gardens are interesting but not for this competition)


Selection of winners.
I will ask you for active cooperation.
Your competition photos will be placed on the discord of the Czech community on a special channel #around-the-world-by-bucipuci on Saturday morning.
By connecting to the discord and inserting a "voting emoji" under the photo you selected, you will help me choose the winner. Before each "vote" I will determine how many "votes" you can give
I will evaluate the competition round on Sunday evening based on your votes under the competition photos

Note:
do not include links to competition photos in the #around-the-world-by-bucipuci channel! This channel will only be used for voting !!!Prizes for the winners.

First prize ... 1.5 HBD
Second prize ... 1 HBD
Third prize ... 0.6 HBD

If your contest photo is part of the daily report for ACTIFIT, I will add the following prices:

First prize ... 100 AFIT
Second prize ... 60 AFIT
Third prize ... 40 AFIT

I will appreciate everyone who participates in the competition.


Pravidla.

 • použít značku #aroundtheworld pouze na jediném článku se soutěžní fotografií
 • vložit odkaz na článek se soutěžní fotografií do sekce komentářů k tomuto článku!
 • soutěžní fotografie musí(!) být vaše vlastní a mít v popisku kde byla pořízena
 • do soutěže bude zařazena jen jedna fotografie od každého soutěžícího
 • pokud bude váš článek obsahovat více fotografií, označte slovy (např. „toto je fotografie do soutěže“) fotografii, kterou chcete umístit do soutěže
 • šanci na výběr mají jen fotografie zobrazující místa ve vašem okolí nebo místa z vaši dovolené
  (kuchyně nebo zahrádky jsou zajímavé ale ne pro tuto soutěž)


Výběr výherců.
Požádám vás o aktivní spolupráci.
Vaše soutěžní fotografie budou v sobotu dopoledne umístěny na discordu České komunity ve speciálním kanále #around-the-world-by-bucipuci
Připojením na diskord a vložením „hlasujícího emoji“ pod vámi vybranou fotografii mi pomůžete vybrat vítěze. Před každým „hlasováním“ určím, kolik můžete rozdat „hlasů“
Vyhodnocení soutěžního kola provedu v neděli večer na základě vašich hlasů pod soutěžními fotografiemi

Poznámka:
do kanálu #around-the-world-by-bucipuci nevkládejte odkazy na soutěžní fotografie! Tento kanál bude sloužit pouze pro hlasování!!!

Žádám tímto členy české komunity o aktivní účast na hlasování :-)

Ceny pro vítěze.

První cena ... 1.5 HBD
Druhé cena ... 1 HBD
Třetí cena ... 0.6 HBD

Pokud je vaše soutěžní fotografie součástí denního hlášení pro ACTIFIT, přidám ještě tyto ceny:

První cena ... 100 AFIT
Druhá cena ... 60 AFIT
Třetí cena ... 40 AFIT

Ocením každého, kdo se soutěže zúčastní.


atw2.png

Pokud jste dočetli až sem, tak vás musím pochválit. Pravidla znáte. Je na vás, jestli se jimi budete řídit. Upozorňuji však, že nedodržení pravidel je stejné, jako by jste se soutěže vůbec nezúčastnili.
If you have read this far, I must praise you. You know the rules. It's up to you to follow them. However, please note that non-compliance is the same as if you did not participate in the competition at all.


atw.png
logo for @tazi
created by @xlisto
linka.png
Česká a Slovenská komunita na Hive

atw2.png

Tradiční poznámka na závěr:
Toto kolo soutěže se uzavře 8.7.2022 ve 20:00 SEČ
Traditional note at the end:
This round of the competition will close on 07/08/2022 at 20:00 CET


0
0
0.000
34 comments
avatar

It is pretty creepy the way everyone is ignoring what is happening to me and still going to Hivefest. Lay the dirty snatches out why dont ya. Fake it all you want creeps, its so obvious the blind eye you are turning. @fyrstikken told me what V2K and RNM was before they turned it on for me. Around that time he introduced me to @roelandp . I still have the emails between myself and @roelandp . This chain is centralized by design and @fyrstikken helped set it all up to fuck everyone, one by one, slowly into my situation. This is no joke you dumb mother fuckers, they shock you to your thoughts..... Hello????? It is in store for everyone you fools and your helping. Voices pulsed in your head and shocks to your thoughts??? Ignore me and help fuck innocent people for life? @roelandp and other top witnesses I know are involved with @fyrstikken.. Wait until people find out you conspired to enslave them with this shit. I am not crazy and you know it. they are doing this shit to me and told me what it mother fucking was BEFORE THEY TURNED IT ON! Your acting like naive children or maybe you are just part of the problem? You look like sociopaths. Everyone should unplug from HIVE until they are caught, .your. celebrating and ignoring my obvious, you look like fools. You know who is doing it....they are trying to kill me with it. The Havana Syndrome is real too you slave trading V2K, RNM enabling fuckers. Arrogantly play ignorant you Creeps, your setting the table for trafficking and total enslavement. I did not know I was circumvented until a year after I was..People here will be nice until it?s too late. There is no way to stop it once they have you. Grow the fuck up, this is not aliens, gods, celebrities or a medicate-able mental concern. It is 100% electronic and beast as fuck. You do not want this shit. https://ecency.com/fyrstikken/@fairandbalanced/i-am-the-only-motherfucker-on-the-internet-pointing-to-a-direct-source-for-voice-to-skull-electronic-terrorism ..... https://ecency.com/gangstalking/@acousticpulses/electronic-terrorism-and-gaslighting--if-you-downvote-this-post-you-are-part-of-the-problem

0
0
0.000
avatar
0
0
0.000
avatar

Tak asi zatím tohle, nejsem si jist, jestli ze sebe do pátku dokážu dostat nějaký fotograficky zajímavý cestopisný článek: https://ecency.com/hive-193552/@godfish/actifit-godfish-20220703t201930780z

0
0
0.000
avatar

This is my entry for Aroundtheworld challenge this round
LINK HERE

image.png

0
0
0.000
avatar

Thanks for the link.
I enjoyed "getting to know" a new place.

0
0
0.000
avatar

Thanks so much for hosting :).!PIZZA

0
0
0.000
avatar

You're welcome :-)
Thanks for PIZZA

0
0
0.000
avatar

My entry. Hope I am not too late, I have been missing for a while, I blame splinterlands !LOL after there last update I spent a bit of time trying to get the hang of it.
https://ecency.com/hive-193552/@new.things/actifit-new-things-20220708t074124198z

0
0
0.000
avatar

:-). The delay in the splinterlands was not dramatic. You managed to submit the photo in time :-)
Thanks for the link

0
0
0.000