Around The World: Challenge -#8

avatar

#aroundworld

(Google translate from Czech)
Next week is over. It's time to announce the eighth round of the competition

Around The World

How to participate? It's simple. Just use the tag

#aroundworld
in one of the first five places.

What is the subject of the competition?
Your photos from your area, or photos from the site of some of your activities with a description. For example, I present a photo from my journey today.
The photo was taken in the town of Velhartice in the Czech Republic
IMG_20200703_150055.jpg

What rewards await you?
The first three places share 1 HBD as follows:

 • 1 . place … 0.5 HBD
 • 2 . place … 0.3 HBD
 • 3 . place … 0.2 HBD

Actifit users with a subscribed daily report will receive an additional 100 AFIT as follows:

 • 1 . place … 50 AFIT
 • 2 . place … 30 AFIT
 • 3 . place ... 20 AFIT

There is an extended weekend in the Czech Republic, which is an opportunity made for trips and taking some photos. For others, an ordinary weekend will have to suffice and the following days until 10.7.2020 until 20:00 CET, when this round of the competition will close.

linka.png
logo for @tazi
created by @xlisto
linka.png
Česká komunita na Hive

Další týden je za námi. Je tu čas na vyhlášení osmého kola soutěže

Around The World

Jak se zúčastnit? Je to jednoduché. Stačí použít značku

#aroundworld
na jednom z prvních pěti míst.

Co je předmětem soutěže?
Vaše fotografie z vašeho okolí, nebo fotografie z místa nějaké vaší aktivity s popisem. Pro příklad uvádím fotografii z mého dnešního putování.
Fotografie byla pořízena v městečku Velhartice v České republice
foto viz anglický text

Jaké vás čekají odměny?
První tři místa si rozdělí 1 HBD takto:

 • 1. místo … 0.5 HBD
 • 2. místo … 0.3 HBD
 • 3. místo … 0.2 HBD

Uživatele aplikace Actifit s přihlášeným denním hlášením obdrží navíc 100 AFIT takto:

 • 1. místo … 50 AFIT
 • 2. místo … 30 AFIT
 • 3. místo … 20 AFIT

V Čechách je prodloužený víkend, což je příležitost jako stvořená pro výlety a pořízení nějakých fotografií. Ostatním bude muset stačit obyčejný víkend a následující dny do 10.7.2020 do 20:00 SEČ, kdy se toto kolo soutěže uzavře.0
0
0.000
5 comments
avatar

Přidávám nakonec report do výzvy. Jedná se o druhý den letošního velkého vandru, jež jsem vybral. Na Strakonicku a v širokém okolí Sušice, kudy jsme putovali. Předhůří Šumavy. https://hive.blog/hive-193552/@garygeo1/actifit-garygeo1-20200705t102650963z

0
0
0.000
avatar

Dnes nám kupodivu běží internet, takže mám kliku, že jsem si to mohl přečíst. Díky :-)
!BEER

0
0
0.000