Around The World: Challenge - #45/3

avatar


atw1.gif(Google translate from Czech)

Tak se nám nezadržitelně blíží jaro. Aspoň tedy podle kalendáře :-). To sebou přináší i změnu světelných podmínek.
So spring is approaching us unstoppably. At least according to the calendar :-). This also brings with it a change in lighting conditions.


Vítejte u vyhlášení čtyřicátého pátého kola fotografické soutěže pro všechny uživatele Hive
Welcome to the announcement of the forty-fifth round of the photo contest for all Hive users

𝓐𝓻𝓸𝓾𝓷𝓭 𝓣𝓱𝓮 𝓦𝓸𝓻𝓵𝓭Spousta míst a věcí může v ostřejším světle vypadat jinak a možná i zajímavěji než v zimním světle. Pokud budeme chtít fotit krajinu ve vycházejícím slunci, budeme si muset přivstat a na západ slunce budeme čekat déle.

Fotograf má prostě s dobrým snímkem pořád spoustu práce. Aby se tato práce zhodnotila, jsou tady různé soutěže. Ta naše je jedna z nich.
Zde máte možnost prezentovat svou práci a zároveň nás pozvat na další výlet s ATW. Stále totiž zbývá mnoho míst, která jsme ještě neviděli.
A lot of places and things can look different and maybe even more interesting in sharper light than in winter light. If we want to photograph the landscape in the rising sun, we will have to get up and wait longer for the sunset.

A photographer always has a lot to do with a good picture. In order to evaluate this work, there are various competitions. Ours is one of them.
Here you have the opportunity to present your work and at the same time invite us to your next trip with ATW. There are still many places we haven't seen yet.

atw2.png
Rules.

 • use the #aroundtheworld tag only on a single competition photo article
 • iinsert the link to the article with the competition photo in the comments section of this article!
 • The competition photo must (!) be your own and have in the caption where it was taken
 • Only one photo from each competitor will be included in the competition
 • If your article contains more than one photo, please tag (eg "this is a contest photo") the photo you want to place in the contest
 • Only photos showing places in your area or places from your holiday have a chance to choose
  (kitchens or gardens are interesting but not for this competition)


Selection of winners.
I will ask you for active cooperation.
Your competition photos will be placed on the discord of the Czech community on a special channel #around-the-world-by-bucipuci on Saturday morning.
By connecting to the discord and inserting a "voting emoji" under the photo you selected, you will help me choose the winner. Before each "vote" I will determine how many "votes" you can give
I will evaluate the competition round on Sunday evening based on your votes under the competition photos

Note:
do not include links to competition photos in the #around-the-world-by-bucipuci channel! This channel will only be used for voting !!!Prizes for the winners.

First prize ... 1.5 HBD
Second prize ... 1 HBD
Third prize ... 0.6 HBD

If your contest photo is part of the daily report for ACTIFIT, I will add the following prices:

First prize ... 100 AFIT
Second prize ... 60 AFIT
Third prize ... 40 AFIT

I will appreciate everyone who participates in the competition.


Pravidla.

 • použít značku #aroundtheworld pouze na jediném článku se soutěžní fotografií
 • vložit odkaz na článek se soutěžní fotografií do sekce komentářů k tomuto článku!
 • soutěžní fotografie musí(!) být vaše vlastní a mít v popisku kde byla pořízena
 • do soutěže bude zařazena jen jedna fotografie od každého soutěžícího
 • pokud bude váš článek obsahovat více fotografií, označte slovy (např. „toto je fotografie do soutěže“) fotografii, kterou chcete umístit do soutěže
 • šanci na výběr mají jen fotografie zobrazující místa ve vašem okolí nebo místa z vaši dovolené
  (kuchyně nebo zahrádky jsou zajímavé ale ne pro tuto soutěž)


Výběr výherců.
Požádám vás o aktivní spolupráci.
Vaše soutěžní fotografie budou v sobotu dopoledne umístěny na discordu České komunity ve speciálním kanále #around-the-world-by-bucipuci
Připojením na diskord a vložením „hlasujícího emoji“ pod vámi vybranou fotografii mi pomůžete vybrat vítěze. Před každým „hlasováním“ určím, kolik můžete rozdat „hlasů“
Vyhodnocení soutěžního kola provedu v neděli večer na základě vašich hlasů pod soutěžními fotografiemi

Poznámka:
do kanálu #around-the-world-by-bucipuci nevkládejte odkazy na soutěžní fotografie! Tento kanál bude sloužit pouze pro hlasování!!!

Žádám tímto členy české komunity o aktivní účast na hlasování :-)


Ceny pro vítěze.

První cena ... 1.5 HBD
Druhé cena ... 1 HBD
Třetí cena ... 0.6 HBD

Pokud je vaše soutěžní fotografie součástí denního hlášení pro ACTIFIT, přidám ještě tyto ceny:

První cena ... 100 AFIT
Druhá cena ... 60 AFIT
Třetí cena ... 40 AFIT

Ocením každého, kdo se soutěže zúčastní.Pokud jste dočetli až sem, tak vás musím pochválit. Pravidla znáte. Je na vás, jestli se jimi budete řídit. Upozorňuji však, že nedodržení pravidel je stejné, jako by jste se soutěže vůbec nezúčastnili.
If you have read this far, I must praise you. You know the rules. It's up to you to follow them. However, please note that non-compliance is the same as if you did not participate in the competition at all.


atw.png
logo for @tazi created by @xlisto

linka.png
logo for the Czech and Slovak community on Hive created by
@pavelsku
atw2.png

Tradiční poznámka na závěr:
Toto kolo soutěže se uzavře 24.3.2023 ve 20:00 SEČ
Traditional note at the end:
This round of the competition will close on 2023/03/24 at 20:00 CET


0
0
0.000
11 comments
avatar
avatar

Long ebb? The only opportunity to walk on the seabed :-)
Thanks for the link.

0
0
0.000
avatar

Hi @bucipuci

Here is my contribution to the contest

The Ateneo bookshop is the most famous bookshop in the city of Buenos Aires. It is located in the central Avenida de Santa Fe in the neighbourhood of Recoleta. From the year of the construction of the building, 1919, until 1982 it operated as a theatre under the name of Gran Splendid, where the best companies passed through it and it was the reference point for music in the capital of Argentina. In 2019, National Geographic magazine considered it the most beautiful bookshop in the world.

Link to the original entry and full info 'The Ateneo Bookshop'

P1040322.jpg

0
0
0.000